Kontakt

PROFIT system Sp. z o.o.

ul. Brązownicza 16, 01-929 Warszawa

tel.: (22) 560 80 20, faks: (22) 560 80 21

www: PROFIT system, biuro@profitsystem.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 183748, NIP: 522-25-50-821

kapitał zakładowy: 603 500 zł (opłacony w całości)

Zgłoszenia:

Szkolenia dla franczyzobiorców

Piotr Paryż, tel. (22) 560 80 45

pparyz@profitsystem.pl

Szkolenia dla franczyzodawców

Maksymilian Wudecki, tel. (22) 560 80 44 lub 691299969

mwudecki@profitsystem.pl