O franczyzie

Więcej informacji o franczyzie można znaleźć na portalu Franchising.pl, w miesięczniku Własny Biznes FRANCHISING i na Targach Franczyzy.
Doradztwem w zakresie franczyzy zajmuje się firma PROFIT system.
Prawidłowe funkcjonowanie rynku franczyzy zapewnia Polska Organizacja Franczyzodawców zrzeszająca firmy franczyzowe.

Portal Franchising.pl

Na portalu można znaleźć wszelkie informacje o franczyzie - ABC franczyzy, porady dla franczyzobiorców, doradztwo dla franczyzodawców. Często odwiedzanymi sekcjami specjalistycznego serwisu internetowego są katalog franczyz podzielony na branże, forum dyskusyjne użytkowników portalu, ABC własnego biznesu, opinie i porady ekspertów z zakresu prawa i ekonomii oraz podstrona Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Na portalu Franchising.pl publikowane są najnowsze wiadomości z rynku franczyzy w Polsce oraz znajduje się księgarnia, w której można zakupić pisma i książki poświęcone franczyzie i własnemu biznesowi.

Dowiedz się więcej: Franchising.pl.

Miesięcznik Własny Biznes FRANCHISING

Miesięcznik Własny Biznes Franchising opisuje sieci franczyzowe działające w Polsce, przedstawia najnowsze wydarzenia na rynku franczyzy, informuje o wydarzeniach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na łamach pisma eksperci doradzają dawcom i biorcom, omawiają zmiany w polskim prawie i podatkach.

Dowiedz się więcej: WlasnyBiznes.com

Targi Franczyza

Targi Franczyza to jedyna największa w Europie Środkowo-Wschodniej impreza targowa prezentująca oferty franczyzy. Wydarzenie co roku gromadzi dziesiątki wystawców z całego kraju, którzy zachęcają potencjalnych franczyzobiorców do skorzystania z ich pomysłów na biznes. Podczas imprezy odwiedzający mogą poznać aktualne trendy i porównać koncepty franczyzowe z niemal każdej branży i na każdą kieszeń. Coroczne Targi Franczyza to oprócz prezentacji pomysłów na biznes także szansa na pogłębienie wiedzy na temat franczyzy podczas dwudniowego otwartego Forum Edukacyjnego.

Dowiedz się więcej: franczyza.pl

PROFIT system - doradztwo we franczyzie

PROFIT system jest firmą konsultingową, która zajmuje się kompleksowym doradztwem we franczyzie, we współpracy agencyjnej i partnerskiej. Firma działa na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, ma biura w Polsce, w Czechach i na Ukrainie. Należy do międzynarodowej sieci doradców we franczyzie Syncon International Franchise Consultants. PROFIT system specjalizuje się w opracowywaniu systemów franczyzowych, a w szczególności w przygotowywaniu modelu biznesowego, umowy franczyzowej oraz podręcznika operacyjnego. Firma działa na rynku od 1998 roku. W tym okresie pozyskała ponad 300 Klientów - franczyzodawców i organizatorów systemów partnerskich.

Dowiedz się więcej: profitsystem.pl

Polska Organizacja Franczyzodawców

Polska Organizacja Franczyzodawców powstała w 2001 roku i od tego czasu jako jedyna w Polsce zrzesza firmy rozwijające się na zasadach franczyzy. Celem POF jest dbanie o działanie zgodne z Europejskim Kodeksem Etyki Franczyzy. Statutowym zadaniem organizacji jest tworzenie najlepszych możliwych warunków dla rozwoju franchisingu w Polsce. To zadanie realizowane jest głównie poprzez wpływ na organy władzy i administracji państwowej i samorządowej. Osiągnięcia organizacji na tym polu dotyczą m.in. zniesienia zapisu w prawie własności przemysłowej, który uznawał udzielanie sublicencji na używanie znaku towarowego za niedopuszczalne. POF przedstawiła ustawodawcy zagrożenia związane z takim zapisem i został on wycofany z ustawy, co pozwoliło sieciom franczyzowym na rozwój w Polsce. Dzięki działaniom POF Rada Języka Polskiego przyjęła oficjalną definicję słów franczyza, franczyzobiorca, franczyzodawca, umowa franczyzowa, zamiast anglojęzycznych odpowiedników.

Polska Organizacja Franczyzodawców organizuje warsztaty tematyczne dla franczyzodawców oraz spotkania, podczas których franczyzodawcy różnych branż mogą wymienić się doświadczeniami związanymi z rozwojem sieci. POF służy także informacjami o polskim rynku franczyzy sieciom, które chcą wejść na polski rynek oraz wspiera rozwój krajowych sieci franczyzowych, które planują ekspansję za granicą.

Dowiedz się więcej: franczyza.org.pl