Sprzedaż franczyzy

Sprzedaż franczyz metodą Sandlera z doświadczeniami PROFIT system

DZIEŃ 1

Podstawy metodyki Sandlera w sprzedaży franczyzy

Efekt: Zrozumienie specyfiki sprzedaży franczyzy i technik komunikacji z kandydatami.

Efektywne zarządzanie przepływem Informacji

Efekt: Uzyskanie umiejętności prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na potrzebach kandydata.

Strategie pozyskiwania kandydatów na franczyzobiorców

Efekt: Skuteczne generowanie i zarządzanie leadami w kontekście franczyzy.

DZIEŃ 2

Narzędzia Kontroli nad Procesem Sprzedaży

Efekt: Umiejętność zarządzania i kontroli procesu sprzedaży na każdym etapie.

Innowacyjne Podejście do Relacji z Kandydatem

Efekt: Zdolność do przełamywania obiekcji i wykorzystania niestandardowych mechanizmów wpływu.

Diagnostyka Potrzeb i "Bolączek" Kandydata

Efekt: Głębsze zrozumienie potrzeb kandydata, co przekłada się na skuteczniejszą sprzedaż.

DZIEŃ 3

Zarządzanie Budżetem i Procesem Decyzyjnym Kandydata

Efekt: Rozumienie finansowych ograniczeń i decyzyjnych aspektów kandydata.

Skuteczna Prezentacja Oferty Franczyzowej

Efekt: Umiejętność przekonującego prezentowania oferty i zamykania umowy.

Finalizacja Procesu Sprzedaży Franczyzy

Efekt: Skuteczne prowadzenie kandydata od podpisania umowy do uruchomienia placówki.