Kontakt

PROFIT system sp. z o.o.

ul. Brązownicza 16, 01-929 Warszawa

tel.: (22) 560 80 20, faks: (22) 560 80 21

www: PROFIT system, biuro@profitsystem.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 183748, NIP: 522-25-50-821

kapitał zakładowy: 603 500 zł (opłacony w całości)

Zgłoszenia:

Szkolenia dla franczyzodawców i franczyzobiorców

tel. (22) 560 80 30

akademia@profitsystem.pl